Mijn specialisaties

ReAttach

Tappen

Chronische vermoeidheid

Omgaan met chronische vermoeidheid

Cognitieve revalidatie

Revalidatie na hersenaandoening

EDOMAH

Hulp voor ouder met dementie en mantelzorger

Fysieke belasting

problemen bij liggen en zitten

Ergotherapie bij problemen met zitten of liggen

Begeleiding mantelzorgers

Balans vinden als mantelzorger

Mijn specialisaties

ReAttach

Tappen

Chronische vermoeidheid

Omgaan met chronische vermoeidheid

Cognitieve revalidatie

Revalidatie na hersenaandoening

EDOMAH

Hulp voor ouder met dementie en mantelzorger

Fysieke belasting

problemen bij liggen en zitten

Ergotherapie bij problemen met zitten of liggen

Begeleiding mantelzorgers

Balans vinden als mantelzorger

Specialisaties toegelicht

Tappen

ReAttach

ReAttach is een niet belastende, kortdurende interventie die zich richt op het optimaliseren van stress- en emotieregulatie en persoonlijke groei. Deze regulatie is vaak voorwaarde voor verandering. Als cliënt hoeft u niet te praten en het is niet nodig dat trauma’s of nare gebeurtenissen opnieuw beleefd worden.

ReAttach is een opmerkelijk snelwerkende en kortdurende interventie met gemiddeld 5 behandelingen verspreid over drie maanden. Cliënten ervaren al na enkele  sessies een ‘opgeruimd hoofd’, minder klachten en minder stress. Zij krijgen meer overzicht en kunnen beter organiseren en plannen.

ReAttach is breed toepasbaar en wordt als systemische interventie ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen met psychotrauma, effectregulatie stoornissen, hechtingsproblemen, psychosomatische klachten en ontwikkelingsstoornissen.

Persoonlijke groei. ReAttach is een meerwaarde voor iedereen die als persoon wil groeien door op een goede manier om te gaan met onaangename gedachten, gevoelens en ervaringen en te focussen op wat echt belangrijk is in zijn of haar leven.

Tijdens de intake worden de klachten geïnventariseerd en wordt u geïnformeerd over de opzet en inhoud van de behandeling.

Tijdens de ReAttach-behandeling gebruik ik aanraking, denkopdrachten en mijn stem om u als cliënt in staat te stellen informatie in samenhang te ordenen, zodat er rust en overzicht komt.

Het is aan te bevelen om de 2e sessie na één week in te plannen om de informatieverwerking te automatiseren.  We blikken dan terug op hoe het is gegaan, welke problemen er nog liggen en wat u zou willen leren. Dit werken we de volgende twee a drie sessies uit.  In de 5e sessie wordt er geëvalueerd, afgerond of tot een korte uitbreiding van het traject besloten.

Lees meer over ReAttach op de website van ReAttach Academy: www.reattachacademy.com

Omgaan met chronische vermoeidheid

Chronische vermoeidheid

Problemen met Belasting / Belastbaarheid bijvoorbeeld na doorgemaakte COVID-19 infectie, chronische pijn of chronische vermoeidheid.

U kunt last blijven houden na een doorgemaakte covid-19 infectie, bij chronische pijn of chronische vermoeidheid van diverse verschijnselen. Hersenmist, vermoeidheid, blijvende hoofdpijn, moeite met denken, spreken, besluiten etc. U wordt misschien al vermoeid wakker en komt tot weinig. Er hangen ook emoties mee samen van wanhopig of prikkelbaar zijn. Geen drukte kunnen velen. En daar komt bepaald gedrag weer uit voort.

Samen kijken we hoe het patroon eruit ziet. U krijgt handvatten over uw klachten en hoe ermee om te gaan. We kijken of ReAttach nodig is. En wat een goede manier is om reserves op te bouwen zodat u uw eigen activiteiten weer kunt doen op een manier die voldoening geeft.

https://ergotherapie.nl/oorzaken-chronische-vermoeidheid/

Revalidatie na hersenaandoening

Cognitieve revalidatie

De CRT cognitieve revalidatie therapie opleiding die ik bij Hersenwerk volgde heeft mij een enorm inzicht gegeven in hoe de functionele cognitie in elkaar zit. Hoe interpreteer ik wat ik aan gedrag zie.

Tegenwoordig weten we dat het brein plastisch is, in zekere mate leerbaar of hertrainbaar na een beschadiging en dat mensen met een overcapaciteit makkelijker tegen de effecten van veroudering bestand zijn.

Een hindernis in het denken en doen kan komen door verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld door een aangeboren stoornis, een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel, trauma of depressie.

Tijdens de ergotherapiebehandeling geef ik naar aanleiding van de klachten uitleg over hoe het brein werkt. We kunnen het hebben over aandacht, waarneming, geheugen en plannen. Samen gaan we op zoek naar manieren om uw doelen te bereiken. Soms betekent dat op een bepaalde manier trainen, een andere keer hebben we het over dagindeling of is het nodig de omgeving te veranderen of een strategie te bedenken.
Lees meer cognitieve revalidatie therapie op de website van SCR Nederland: https://cognitieverevalidatie.nl/

In de acute fase is een traject bij ziekenhuis, (geriatrie-) revalidatie centrum of polikliniek meer op zijn plaats.
Naast problemen in denken, ervaren veel cliënten ook problemen met vermoeidheid, emotionele veranderingen, of prikkelbaar zijn. Als dit gewenst is, wordt de partner bij de behandeling betrokken.

Vaak is het nodig eerst triggers en emoties te reguleren via bijvoorbeeld de ReAttach-methode.

Hulp voor ouder met dementie en mantelzorger

EDOMAH

EDOMAH Ergotherapie voor ouderen met dementie en hun mantelzorger aan huis. Hoewel deze zorg idealiter vanuit het mobiel geriatrisch team gegeven wordt, kan er rond de diagnose behoefte zijn aan een overbrugging.

EDOMAH, ergotherapie voor ouderen met dementie en hun mantelzorger aan huis is een richtlijn voor diagnostiek en behandeling en betreft de samenwerking tussen de oudere met dementie, de mantelzorger en de ergotherapeut met als doel om de oudere met dementie zo lang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren.

De methode gaat uit van de ervaringsdeskundigheid van de mantelzorger.
www.edomah.nl

In het eerste bezoek is er een kennismaking en uitleg over het programma. Als u door wilt gaan met de behandeling, maak ik twee afspraken apart van elkaar: een met de oudere met dementie en een met de mantelzorger. Hierin kunt u vrijuit praten over de zaken die u belangrijk vindt. Ook maken we een nieuwe afspraak waarin ik u beiden kan observeren bij een activiteit. Daarna maken we samen een overzicht van doelen die u belangrijk vindt. Ook bepalen we wanneer en op welke manier we daaraan gaan werken.

Aan het einde van de behandelingen (meestal 10 tot 12 uur) voelt u zich beter instaat om eventuele nieuwe hindernissen het hoofd te bieden omdat u daarvoor een handvat heeft gekregen.
Ik werk daarvoor graag samen met het eventuele team dat al om u heen staat.

Ergotherapie bij problemen met zitten of liggen

Fysieke belasting

Fysieke belasting of problemen met zitten, liggen of bewegen.

Gaandeweg onze handelingen in het dagelijks leven kunnen er gewoonten insluipen die ons ongemerkt overbelasten. Belasten is niet erg, overbelasting moeten we proberen te voorspellen en te voorkomen, vermijden, verhelpen of omvormen. Een goede houding of beweging, maar ook kwalitatief goede rust is belangrijk.

Ik denk graag mee en kan een oplossingsrichting aandragen.
https://blijfinzetbaar.nl/

Balans vinden als mantelzorger

Begeleiding mantelzorgers

Wanneer u onbetaald en langdurig voor een persoon uit uw omgeving zorgt bent u een mantelzorger. Dit kan veel van u vragen. Zowel lichamelijk als geestelijk. Het is belangrijk om een goede balans te vinden in uw eigen leven en uw zorgende rol.

Ook is het van belang de zorg op een voor u minst belastende manier te bieden. We besteden aandacht aan de ergonomie, het op tijd inschakelen van hulp of hulpmiddelen. Het richten op zelfstandigheid voor uw naaste of juist op comfort in de laatste levensfase.

Mantelzorg | Rijksoverheid.nl