Ergotherapie & Tijwisselaar

Weer dagelijkse activiteiten kunnen doen door ergotherapie

Wat doet ergotherapie?

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving.

Ik zie cliënten daarom meestal daar waar het probleem zich voordoet, bijvoorbeeld thuis of op het werk. Als mensen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk of betekenisvol zijn, kan ergotherapie nodig zijn.

Een ergotherapeut kijkt vooral naar wat iemand wél kan. We kijken samen naar wat dan, hoe dan.

logo ergotherapie nederland

Mijn visie voor de Tijwisselaar

In mijn praktijk de Tijwisselaar geef ik ergotherapeutisch advies en/of behandeling zodat u zich weer toegerust voelt voor de doelen die u (weer) wilt bereiken.

Ik werk vanuit het idee dat we als mens veel prikkels en impulsen vanuit onze omgeving verwerken en daarop bewust en onbewust reageren. Als mens zijn we beïnvloedbaar in een helpende en soms ook hinderende omgeving.

Illustratie Tijiwisselaar www.ergo-tijwisselaar.nl

Ergotherapie heeft middelen en technieken om gunstige voorwaarden te scheppen zodat voor u belangrijke handelingen weer mogelijk kunnen worden. Ik heb me de laatste jaren gespecialiseerd in de ReAttach methode. Een voor mij waardevolle toevoeging aan mijn ergotherapiepraktijk die helpt de hinderende prikkels, impulsen en overtuigingen te verminderen.

Mijn passie is toegankelijke zorg en behandeling. Met daarbij de insteek dat de behandeling op het juiste niveau aansluit bij iedere unieke cliënt in zijn of haar eigen omgeving.

Het behandeltraject

Behandeltraject ergotherapie

U heeft uw arts om een verwijzing gevraagd voor ergotherapie. In een eerste ontmoeting vertelt u mij uw ervaringen die tot deze afspraak hebben geleid. U vertelt over de doelen die u wilt bereiken en wat u daarbij in de weg staat. We maken een plan en gaan daarmee aan de slag. Soms beginnen we met een beginmeting of een observatie van het probleem. We spreken af wanneer en hoe we evalueren.

Als het een ReAttach-behandeling betreft zijn dat meestal vijf behandelingen, hoewel soms twee behandelingen meer of minder ook voorkomt. Als het een EDOMAH-traject betreft ga ik uit van wat langere afspraken in het begin met daarna laagfrequente begeleiding. Reken daarbij op tenminste tien uur.

Na de behandeling zal ik u vragen een cliëntervaring ergotherapie in te vullen.

Logo KP